A webhely cookie-k segítségével nyújt bizonyos szolgáltatásokat.
A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát. Rendben

Arveresnet.hu
Az árverések tárháza
Ingatlan kód: INGHK
Ingatlan kereső
Kategória:
Megye szerint
Település
+0km +100km
Ára
Keresés

ÁSZF
Arveresnet.hu - Általános szerződési feltételek, amely létrejött egyrészről a www.arveresnet.hu oldal felhasználója továbbiakban mint Felhasználó másrészről

Horváth József e.v.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3. 

Adószám: 45723975-1-40


Bankszámlaszám: 10404900-50527083-81891007 (K&H Bank Zrt.)
Nemzetközi utaláshoz IBAN szám: HU78 1040 4900 5052 7083 8189 1007

email: info@arveresnet.hu

között.


A. Jogi nyilatkozat

Tájékoztató a www.arveresnet.hu weboldalon, továbbiakban: honlap-on szereplő információk jogi vonzatáról.
A honlap tartalma eltérő megjelölés hiányában a honlap tulajdonosának (Cashbank & Credit Consulting Kft.-nek, továbbiakban: tulajdonos) szellemi alkotása, mely így csak a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel. A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak, publikálhatók.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie - többek között - a Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a Sajtóról szóló 1986. évi II. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. A tulajdonos engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos. Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a kép és videó elemekre, feltöltött dokumentumokra) a tulajdonost illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A tulajdonos által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges. A honlap tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi tanácsadásnak, azt a tulajdonos kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti.

A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tulajdonos befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tulajdonos törli vagy módosítja.
Amennyiben látogatóként írásos anyagot bocsát a rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mail-ben vagy honlapon keresztül), Ön elismeri, hogy az, alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonos - felelősségvállalása nélkül - közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja. A honlapon található tartalmak letöltéséből eredő bármilyen kár megtérítését a tulajdonosa kizárja.
Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a tulajdonos minden kártérítési felelősséget kizár, arra tekintettel, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat. A tulajdonos nem vállal felelősséget semmiféle kárért és különösen a tulajdonos nem tehet felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a honlapon található információból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak. A felhasználási feltételek módosulása esetén, annak hatálybalépése előtt huszonnégy órával, e változásokat a tulajdonos a honlapon közzéteszi.


B. Általános Szerződési Feltételek:

Amely létrejött mint Üzemeltető (továbbiakban Üzemeltető) és Felhasználó (továbbiakban Felhasználó) között az alábbi tartalommal és feltételek szerint:

 1. Üzemeltető lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy az oldaláról, díjfizetés ellenében adatokat töltsön le.
 2. Üzemeltető vállalja, hogy a letöltött adatok a valóságnak megfelelnek.
 3. A szerződés időtartama: jelen szerződés a választott díjcsomagban rögzített határozott időre jön létre, amelynek lejáratakor a szolgáltatás a díj ismételt megfizetésével hosszabbítható meg.
 4. A szolgáltatás tartalma: árverés, bírósági végrehajtás, vagy felmondott bankhitelekkel terhelt ingatlanok rendszerezett, szűrt, és válogatott, valamint árverésre kitűzött, azonban a tulajdonos által a rendszerbe feltöltött ingatlanok adatbázisa.
 5. Számla: a díj beérkezését követően az Üzemeltető a számlát központilag állítja ki és elektronikusan, e-mail útján juttatja el a Felhasználó részére.
 6. A választott díjcsomag a Felhasználó részéről szerződés tartama alatt kizárólag bővítéssel változtatható, már megvásárolt csomag tartalmának csökkentésére nincs lehetőség. A szolgáltatás kizárólag csomagban vehető igénybe, azaz nem csak egy ingatlan címének kiadására korlátozódik, hanem a Felhasználó az előfizetésének terhére esetenként több száz ingatlan címét töltheti le. Egy darab ingatlan címének kiadására nincs technikai lehetőség. 
 7. Üzemeltető nem vállal felelősséget a hirdetési portál leállásából, megszűnéséből, üzemszünetéből eredő károkért. A szolgáltatás vállalt rendelkezésre állása: 99,9%.
 8. Felhasználó elfogadja az alkalmazott információs beszerzési forrásból eredő sajátosságokat: a feltöltött fotók és az ingatlanra vonatozó egyedi jellemzők a valósághoz képest nem minden esetben jeleníthetők meg maradéktalanul és szó szerint. Felhasználó elfogadja, hogy az ingatlanról pontos műszaki paraméterek és fotók nem minden esetben állnak rendelkezésre.
 9. Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz az adatok pontosságáért, és karbantartásáért, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, és a szolgáltatást ennek tudatában rendeli meg: az Üzemeltető nem vállal felelősséget a végrehajtási eljárásokból eredő sajátosságokért, különös tekintettel a végrehajtásra kitűzött ingatlan eladásának elmaradásáért, vagy az árverési időpont a végrehajtó által történő egyoldalú megváltoztatásáért, ennek kockázata teljes mértékben a Felhasználót terheli. 
 10. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon fellelhető információk nagy valószínűséggel fellelhetők a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, felmondott ingatlan bankhiteleket hirdető weblap(ok), egyéb árveréssel foglalkozó weblap(ok), az illetékes földhivatal és az illetékes polgármesteri hivatal hirdetőtábláján is.
 11. A Felhasználó a szolgáltatás megvásárlásával az alábbi információkhoz kap hozzáférést: - az ingatlan: pontos címe, becsült értéke, minimál ára, az árverési előleg összege, az árverés ideje, a megszerezhető tulajdoni hányad, és az ingatlan rövid leírása, jellemzése.- a végrehajtó: neve, címe, e-mail címe, telefon száma, bankszámla száma, ügyfél fogadási ideje. 
 12. Az Általános szerződési Feltételek mező kipipálásával Felhasználó elfogadja, hogy a választott szolgáltatás nyújtása a 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdésében meghatározott, 14 napos határidő lejártát megelőzően megkezdődik. A szolgáltatás teljesítését követően a felmondási jog megszűnik, illetve Felhasználó a beleegyezéssel elveszti felmondási jogát.
 13. Tájékoztató az elállás jogáról. A webáruház vásárlóit (fogyasztót) megilleti az elállás joga, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül gyakorolhat. Elállás esetén a termék bontatlan, vagy bontott állapotban érkezhet vissza a webáruházhoz, utánvéttel visszaküldött terméket azonban nem veszünk át. Az elállást nem kell megindokolni, az áru ellenértékét a visszaküldés után 14 napon belül visszautaljuk. Nem alkalmazható az elállási jog a könyvekre, CD-kre, DVD-kre, szoftverekre, elemekre, elektronikusan átadott információkra, amennyiben a csomagolásuk már kibontásra, elektronikusan átadott információ esetén az oldal igazolhatóan megnyitásra, vagy az oldalra a felhasználó igazolhatóan belépett, ezek ugyanis a vonatkozó kormányrendelet alapján a termék sajátos rendeltetéséből adódóan a természeténél fogva nem visszaszolgáltatható termékeknek minősülnek. 
 14. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a végrehajtáson történő vásárlás nem hagyományos ingatlanvásárlási forma, a végrehajtók nem ingatlanközvetítők, ebből következik, hogy a hozzáállásban, segítőkészségben egyes végrehajtó irodák közt óriási eltérés lehet a megszokotthoz, vagy az ingatlanközvetítő irodákban kínált szolgáltatásokhoz képest. A végrehajtók nem kötelezhetők ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtására. Társaságunk nem vállal felelősséget a végrehajtók által nyújtott szolgáltatások minőségéért, vagy az abból eredő károkért, hogy a végrehajtó az ingatlant a helyszínen nem mutatta be személyesen. Az ingatlannal kapcsolatos információszerzéshez javasoljuk az ingatlan külső alapos szemrevételezését. Tájékoztatjuk, hogy az ingatlan belső állagát tekintve nagy valószínűséggel felújítandó állapotúra számíthat. 
 15. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy az arveresnet.hu oldal adatbázisa nem teljeskörű, azaz az Üzemeltető nem garantálja, hogy az adatbázisban Magyarország összes árveréses ingatlanjának adata maradéktalanul fellelhető. Üzemeltető ingyenesen lehetőséget biztosít a regisztráció és a vásárlás előtt, a település kereső funkció használatával az árveréses ingatlanokat tartalmazó települések szűrésére, amely azonban az ingatlanok részletes adatait nem tartalmazza.
 16. Az árverezett ingatlanokért az Üzemeltető jótállással nem tartozik. Az ingatlan becsértékét a hatóság megfelelő szakértelemmel rendelkező végrehajtói az ingatlan jellemző tulajdonságainak, állapotának megfelelően a forgalmi értéket figyelembe véve határozzák meg, ugyanakkor a hirdetés nem biztosítja az ingatlan tulajdonságainak teljes körű ismertetését. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy nem felismerhető rejtett hibákért, az ingatlanban esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.
 17.  Bankkártyás fizetés Paylike rendszerén keresztül. Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával a Paylike rendszerén keresztül. Paylike E-mail: hello@paylike.hu, Telefonszám: +36 1 500 9480 Cím: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia, https://paylike.hu/. A Cashbank & Credit Consulting Kft.  semmilyen körülmények között nem fér hozzá a bankkártya, vagy a hitelkártya adataihoz, nem is kezeli azokat. Adatait a Paylike biztonságos rendszerén keresztül kezeli. Banki partner- Paylike  A banki szolgáltatásokat a Clearhaus A/S (FT-no. 22006) biztosítja, amely hitelesítve van a dán pénzügyi felügyelet által és a Mastercard és Visa Principal Member tagjának minősül.
 18. A szerződő felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket mindenekelőtt tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén Megbízó a panaszával az illetékes fogyasztóvédelmi szervekhez fordulhat. A Megbízott székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi szerv elérhetősége: 

Elérhetőségeink:
Ha bármilyen megjegyzése, illetve kérdése van a jelen szabályzattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen: info@arveresnet.hu
Arveresnet.hu - Horváth József e.v.
Ügyfélszolgálat:
Hétfőtől-péntekig 9.00 - 16.00 óráig

Technikai support: + 36 30 357 9189
e-mail: info@arveresnet.hu
mastercard visa
Created by Tanai.hu